Home » Ambassadeurs
ambassadeurs.jpg

Ambassadeurs

Functieprofiel

Over het hele land verspreid zijn vrijwilligers als ambassadeur voor WWvK actief. In hun district vormen zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over de stichting. Tevens zijn zij op de hoogte van welke projecten er ter plaatse worden opgezet, organiseren zij informatie-bijeenkomsten en/of ondersteunen zij sponsoracties.

 Ambassadeur worden

U kunt ons natuurlijk ook helpen door zich in te zetten voor de organisatie van WereldWijd voor Kinderen!
Op dit moment zijn er vacatures voor  de functie van ambassadeur.
Interesse? Stuur een motivatie uw CV naar het secretariaat (info@wwvk.nl) van WereldWijd voor Kinderen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Als u eerst meer informatie wilt, vragen wij u ons uw telefoonnummer te mailen; wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Vergaderingen ambassadeurs

 Data:  
- augustus
- november/december

Locatie wordt tijdig bekend gemaakt.

Per jaar worden er 4 vergaderingen gepland. 1 per kwartaal.

Thema's

1e kwartaal: Jongerenconferentie

2e kwartaal: WWvK dag

3e kwartaal: Input jaarplan voor het volgende jaar (2018)

4e kwartaal: Evaluatie jaarplan 2017

 Uit elke vergadering volgen actiepunten.

Tussentijds kunnen de ambassadeurs samen vergaderen en in overleg met elkaar de actiepunten uitwerken.

Terugkoppeling naar Ria Lonte.(ambassadeurs@wwvk.nl) Zij communiceert dit met het gehele bestuur.
Door op een aantal vergaderingen projecteigenaren uit te nodigen gaat leven welke projecten er lopen en kan alles up to date blijven