WWvK start een noodhulpactie voor de slachtoffers in Turkije en Syrië

Voedsel en noodhulp voor de slachtoffers in Turkije

Samen met Stichting Nederlands Turkse Vrijwilligers wil WWvK directe en lokale hulp bieden juist daar waar de nood erg hoog is; aan mensen en kinderen die totaal geen eten hebben. Ze zijn sinds de aardbeving direct gestart om donaties te werven en noodhulp te organiseren met voedsel, medicijnen, kleding, kachels en aggregaten.

De eerste vrachtwagens met goederen zijn al aangekomen. De verhalen van de vrijwilligers over de situatie aldaar, liet ons niet onberoerd. Zo brengen zij hoop waar wanhoop heerst. Help je samen met ons mee?

Doneren kan via Geef.nl of met een eenmalige machtiging. Volg de actie op de voet via Instagram of Facebook van Stichting Nederlands Turkse Vrijwilligers of blijf op de hoogte via de Facebook-pagina van WWvK.

We laten de slachtoffers niet in de kou staan. Help nu mee en start een sponsoractie!

Situatie in Syrië

We begrijpen overigens dat een groot deel van het platteland in Turkije en Syrië in het geheel niet te bereiken is voor hulporganisaties, omdat alle wegen via Turkije onbegaanbaar zijn door de aardbeving. Via Syrië is het onmogelijk om het rampgebied op dit moment te bereiken voor de meeste hulporganisaties vanwege het Syrische conflict, ook is de veiligheid niet gegarandeerd. Zodra er mogelijkheden zijn voor hulp aan de slachtoffers in Syrië, dan zal WWvK zich daar uiteraard voor inzetten. Ons hart gaat ook uit naar deze slachtoffers.

Over Stichting Nederlands Turkse Vrijwilligers

Stichting HTGV (Stichting Nederland Turkse Vrijwilliger) zet zich al vele jaren in op het versterken van de algemene positie en de gezondheid van kwetsbare groepen in de samenleving, zonder onderscheid in leeftijd, etnische achtergrond of geloofsovertuiging. Zij werken uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers, zodat alle donaties ter plaatse komen van de kwetsbaren.

Deze stichting heeft direct contact met de coördinerende Turkse hulporganisaties ter plaatse. Ze vernemen welke noodhulp/ goederen nodig zijn en schaffen deze zelf aan in Turkije, zetten deze zelf op transport en laden deze zelf uit. Zo wordt iedere Euro maximaal besteed.